Preda Che Lozona Song Lyrics Hamza Baba | Shaan Khan

Preda Che Lozona Song Lyrics

Preda Che Lozona also written as Preda che lawzona is a beautiful song sung by many Pashtun artist. here we have shared lyrics of this song with you.

Singer: Shaan Khan

Lyrics: Taken from Poetry of Hamza Baba

Preda Che Lozona Song Lyrics

Preda che lawzona da darogho da reshtya kram.

Ta rata saba saba kawa za ba bega kram. – X2

La de da spin makh khalona shmaram muskarina yama. X2

Preda Alwata, wae pregda alwata ba da spokmay pa lore bya kam. X2

Ta rata saba saba kawa za ba bega kram. – X2

Sta da toofani nazar ba saah she landa danga. X2

dase nawe nan asweli ba rapaeda kam. X2

Ta rata saba saba kawa za ba bega kram. – X2

Sta pa anango ke da Hamza da weno sra di. X2

Ta shwe da pukhto ghazala zwan za de baba kram. X2

Ta rata saba saba kawa za ba bega kram. – X2

Preda che lawzona da darogho da reshtya kram.

Ta rata saba saba kawa za ba bega kram. – X2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *