Sor Pezwan lyrics ‫Zubair Nawaz

or Pezwan Zubair Nawaz e1571722315795

Sor Pezwan Ma Yadawa Lyrics

Singer: Zubair Nawaz

 

Sor pezwan ma yadawa,Sor pezwan ma yadawa

Cha Ghwag ke rata owe che janan ma yadawa.

Da sro shondo dapasa sor pezwan ma yawa. -X2

 

Wae janan ma yadawa, Sor pezwan Ma Yawa.

 

Raore saolane che awal khkol bya ye pakpo kam.

da meene kaar ke ma lara zandan ma yadawa.

 

Yao palao me yaar lawangeen me pata bal palo.

Ya warokya de palao rawawra, Rawawra… X-2

 

Dalel aw dalael pa Khat aw khaal da yaar maen kram – X2

Bya sala rata wae toor zulfan ma yadawa.

 

Shama pa jara shwa libasi patangan laral.

War danga malangjana kho da zan ma yadawa.

 

Da sro shondo dapasa sor pezwan ma yadawa.

Cha Ghwag ke rata owe che janan ma yadawa.

Da sro shondo dapasa sor pezwan ma yawa. -X2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *