Ala Gul Dana Dana Song Lyrics (Zeek Afridi and Gul Panra)

Ala gul dana dana pashto song

Ala Gul Dana Dana is a beautiful song by Zeek Afridi and Gul Panra. The song is very nice you can find the lyrics of the song below.

Ala Gul Dana Dana Pashto Song Lyrics

Ala Gul Dana Dana

Pa sro shondo me khanda ashiqana

Yama Gul Dana Dana

Ala Gul Dana Dana

Rata okhanda pa meena janana

Ala Gul Dana Dana

Khaistona de walar rata heran

Maen shawe di pa ma zmaka asman

Sta yarae ke me belale de zarge

Zaka wayam sta da mene tarana

Pa sro shondo me khanda ashiqana

Yama Gul Dana Dana

Ala Gul Dana Dana

Rata okhanda pa meena janana

Ala Gul Dana Dana

Za ranra yama ashna da spen sahar

Zaka de pa ma da pak Allah nazar

Sta da meene pa noom shpe saba kaom

Pa ashiqae de krama gule dewana

Yama Gul Dana Dana

Ala Gul Dana Dana

Rata okhanda pa meena janana

Ala Gul Dana Dana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *